วิเคราะห์ปัญหา Network โดยการใช้ Meraki MX Ping Tool

23 Views  | 

วิเคราะห์ปัญหา Network โดยการใช้ Meraki MX Ping Tool

ในการวิเคราะห์ปัญหา network ด้วยการ Ping จากหน้า Meraki Dashboard เราสามารถให้อุปกรณ์ Meraki Firewall MX ทำการ Ping จากหลายๆ Sources ได้ โดย Meraki MX สามารถเลือก Ping ได้จาก 4 soruces; Default, Internet1, Internet2, และ Internal VLAN
Source = Default ในกรณีนี้ Meraki MX จะเลือก Soruce IP จาก route table ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ ping ไปยัง destination
 Source = Internet1 or Internet2 ในกรณีที่เรามี Dual Wan link เราสามารถระบุให้ Meraki MX เลือก Ping จาก Internet1 (WAN1) หรือ Internet2 (WAN2) ก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ว่าปัญหาอาจจะเป็นที่ WAN ใดที่มี delay หรือ loss เทียบกับอีก WAN
Source = VLAN# เป็นการเลือกให้ Ping จากภายใน LAN เอง ซึ่งจะช่วยในการวิเคาระห์ว่าปัญหา delay หรือ loss เกิดมาจากภายใน LAN หรืิไม่
จะเห็นได้ว่า Meraki MX ช่วยให้เราวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เจ้าหน้าที่ IT สามารถทำได้จากหน้า Meraki Dashboard จากที่ใดก็ได้ ดดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หน้าอุปกรณ์เอง จึงช่วยลดภาระงานในการแก้ไขปัญหา network ได้อย่างมาก 

Powered by MakeWebEasy.com